Διάλεκτος: Καραμανλίδικα - Λέξη: τ'απανού

τ'απανού

Διάλεκτος: Καραμανλίδικα / Ευρύτερη περιοχή: Καππαδοκία / Τόπος που μιλείται: Μιστί Καππαδοκίας

Επεξήγηση

το επάνω