Διάλεκτος: Επανομίτικα - Λέξη: ζανάτ'

ζανάτ'

Διάλεκτος: Επανομίτικα / Ευρύτερη περιοχή: / Τόπος που μιλείται: Επανωμή - Νομός Θεσσαλονίκης

Μετάφραση

άτιμο πλάσμα