Διάλεκτος: Επανομίτικα - Λέξη: γκριάου

γκριάου

Διάλεκτος: Επανομίτικα / Ευρύτερη περιοχή: / Τόπος που μιλείται: Επανωμή - Νομός Θεσσαλονίκης

Μετάφραση

προσφιλής προσφώνηση νέων κατά τη γενιά το 80