Διάλεκτος: Επανομίτικα - Λέξη: γκιουρέν'

γκιουρέν'

Διάλεκτος: Επανομίτικα / Ευρύτερη περιοχή: / Τόπος που μιλείται: Επανωμή - Νομός Θεσσαλονίκης

Μετάφραση

χωράφι με ιδιόρρυθμο χώμα