Διάλεκτος: Καραμανλίδικα - Λέξη: σιιριώνας

σιιριώνας

Διάλεκτος: Καραμανλίδικα / Ευρύτερη περιοχή: Καππαδοκία / Τόπος που μιλείται: Μιστί Καππαδοκίας

Μετάφραση

σιδερένιος

Επεξήγηση

σιδερένια, σιδερένιο