Διάλεκτος: Καραμανλίδικα - Λέξη: μπασανάχι

μπασανάχι

Διάλεκτος: Καραμανλίδικα / Ευρύτερη περιοχή: Καππαδοκία / Τόπος που μιλείται: Μιστί Καππαδοκίας

Επεξήγηση

Τα ποδαριακά του αργαλειού. Πληθ. μπασανάχια. Τουρκ. basamak=σκαλοπάτι.