Διάλεκτος: Καραμανλίδικα - Λέξη: μαζράι

μαζράι

Διάλεκτος: Καραμανλίδικα / Ευρύτερη περιοχή: Καππαδοκία / Τόπος που μιλείται: Μιστί Καππαδοκίας

Μετάφραση

μασούρι

Επεξήγηση

Πληθ. μαζράια