Διάλεκτος: Καραμανλίδικα - Λέξη: τσικρίκ

τσικρίκ

Διάλεκτος: Καραμανλίδικα / Ευρύτερη περιοχή: Καππαδοκία / Τόπος που μιλείται: Μιστί Καππαδοκίας

Μετάφραση

ανέμη

Επεξήγηση

Τουρκ. çikric