Διάλεκτος: Καραμανλίδικα - Λέξη: πάλουμα

πάλουμα

Διάλεκτος: Καραμανλίδικα / Ευρύτερη περιοχή: Καππαδοκία / Τόπος που μιλείται: Μιστί Καππαδοκίας

Μετάφραση

μπάλωμα

Επεξήγηση

Πληθ. παλούματα