Διάλεκτος: Καραμανλίδικα - Λέξη: βολόν'

βολόν'

Διάλεκτος: Καραμανλίδικα / Ευρύτερη περιοχή: Καππαδοκία / Τόπος που μιλείται: Μιστί Καππαδοκίας

Μετάφραση

βελόνι