Διάλεκτος: Καραμανλίδικα - Λέξη: τεντζερές

τεντζερές

Διάλεκτος: Καραμανλίδικα / Ευρύτερη περιοχή: Καππαδοκία / Τόπος που μιλείται: Μιστί Καππαδοκίας

Μετάφραση

κατσαρόλα

Επεξήγηση

Πληθ. τεντζερέδες