Διάλεκτος: Καραμανλίδικα - Λέξη: κάμω κλουχάρα

κάμω κλουχάρα

Διάλεκτος: Καραμανλίδικα / Ευρύτερη περιοχή: Καππαδοκία / Τόπος που μιλείται: Μιστί Καππαδοκίας

Μετάφραση

γνέθω