Διάλεκτος: Καραμανλίδικα - Λέξη: γκιομπούρ

γκιομπούρ

Διάλεκτος: Καραμανλίδικα / Ευρύτερη περιοχή: Καππαδοκία / Τόπος που μιλείται: Μιστί Καππαδοκίας

Επεξήγηση

βοΐδοκοπριά ανακατεμένη με άχυρα που χρησιμοποιείται σαν καύσιμη ύλη