Διάλεκτος: Καραμανλίδικα - Λέξη: μαλαχιώνα

μαλαχιώνα

Διάλεκτος: Καραμανλίδικα / Ευρύτερη περιοχή: Καππαδοκία / Τόπος που μιλείται: Μιστί Καππαδοκίας

Επεξήγηση

αποθήκη για τα μαλαχτά (τις βοΐδοκοπριές)