Διάλεκτος: Βασιλικιώτικα - Λέξη: Γαλατσάνους

Γαλατσάνους

Διάλεκτος: Βασιλικιώτικα / Ευρύτερη περιοχή: Μακεδονία / Τόπος που μιλείται: Βασιλικά Θεσσαλονίκης

Επεξήγηση

ο κάτοικος του χωριού Γαλάτιστα