Διάλεκτος: Καραμανλίδικα - Λέξη: ντελιγαμπέρ'

ντελιγαμπέρ'

Διάλεκτος: Καραμανλίδικα / Ευρύτερη περιοχή: Καππαδοκία / Τόπος που μιλείται: Μιστί Καππαδοκίας

Μετάφραση

ηλιόσπορος