Διάλεκτος: Καραμανλίδικα - Λέξη: γιντέε

γιντέε

Διάλεκτος: Καραμανλίδικα / Ευρύτερη περιοχή: Καππαδοκία / Τόπος που μιλείται: Μιστί Καππαδοκίας

Επεξήγηση

ξερά τζίτζιφα