Διάλεκτος: Καραμανλίδικα - Λέξη: ντούτι

ντούτι

Διάλεκτος: Καραμανλίδικα / Ευρύτερη περιοχή: Καππαδοκία / Τόπος που μιλείται: Μιστί Καππαδοκίας

Επεξήγηση

ξερό μούρο