Διάλεκτος: Επανομίτικα - Λέξη: ΖΑΜΑΝΙΣΙΟΣ

ΖΑΜΑΝΙΣΙΟΣ

Διάλεκτος: Επανομίτικα / Ευρύτερη περιοχή: / Τόπος που μιλείται: Επανωμή - Νομός Θεσσαλονίκης

Μετάφραση

Ο ΝΤΟΠΙΟΣ

Επεξήγηση

ΑΥΤΟΣ ΕΙΝΑΙ ΖΑΜΑΝΙΣΙΟΣ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΚΟΛΟΠΛΕΝΣ