Διάλεκτος: Καραμανλίδικα - Λέξη: ντύο είκουσι τσί δέκα

ντύο είκουσι τσί δέκα

Διάλεκτος: Καραμανλίδικα / Ευρύτερη περιοχή: Καππαδοκία / Τόπος που μιλείται: Μιστί Καππαδοκίας

Μετάφραση

πενήντα

Σχόλια

βλ. σχόλιο για το λήμμα "ντύο είκουσι".