Διάλεκτος: Καραμανλίδικα - Λέξη: ιτό

ιτό

Διάλεκτος: Καραμανλίδικα / Ευρύτερη περιοχή: Καππαδοκία / Τόπος που μιλείται: Μιστί Καππαδοκίας

Μετάφραση

αυτός

Επεξήγηση

αυτή, αυτό.