Διάλεκτος: Καραμανλίδικα - Λέξη: γιμπρίχ

γιμπρίχ

Διάλεκτος: Καραμανλίδικα / Ευρύτερη περιοχή: Καππαδοκία / Τόπος που μιλείται: Μιστί Καππαδοκίας

Επεξήγηση

είδος πήλινου σκεύους