Διάλεκτος: Καραμανλίδικα - Λέξη: γιαχνίια

γιαχνίια

Διάλεκτος: Καραμανλίδικα / Ευρύτερη περιοχή: Καππαδοκία / Τόπος που μιλείται: Μιστί Καππαδοκίας

Μετάφραση

γιαχνί

Επεξήγηση

π.χ. γιαχνίια πατάτες