Διάλεκτος: Καραμανλίδικα - Λέξη: χόρουντα

χόρουντα

Διάλεκτος: Καραμανλίδικα / Ευρύτερη περιοχή: Καππαδοκία / Τόπος που μιλείται: Μιστί Καππαδοκίας

Μετάφραση

οικογένεια

Επεξήγηση

Τουρκ. horanta