Διάλεκτος: Καραμανλίδικα - Λέξη: μπέρτσι

μπέρτσι

Διάλεκτος: Καραμανλίδικα / Ευρύτερη περιοχή: Καππαδοκία / Τόπος που μιλείται: Μιστί Καππαδοκίας

Μετάφραση

σκληρό