Διάλεκτος: Αντιχασιώτικα - Λέξη: Βακούφκου

Βακούφκου

Διάλεκτος: Αντιχασιώτικα / Ευρύτερη περιοχή: Θεσσαλία / Τόπος που μιλείται: Μαυρέλι, Κονισκός, Φλαμπούρεσι, Αγία Τριάδα, Λογγάς, Αχελινάδα, Καλλιθέα, Γερακάρι, Φωτεινό και άλλα χωριά των Τρικάλων

Μετάφραση

Εκκλησιαστικό

Επεξήγηση

Αναφέρεται συχνά στα κτήματα της εκκλησίας