Διάλεκτος: Καραμανλίδικα - Λέξη: κόλλ'φα

κόλλ'φα

Διάλεκτος: Καραμανλίδικα / Ευρύτερη περιοχή: Καππαδοκία / Τόπος που μιλείται: Μιστί Καππαδοκίας

Μετάφραση

κόλλυβα

Εκφράσεις, Παροιμίες, Γνωμικά

Ψήνουμ' ντού στάρ, σάνουμ' ντου κόλλ'φα, απλώνουμ' ντα, ξερώνουν στούν όλιου, αλέζουμ' ντα σού χερεμύλ', κλωχαρίζουμ' ντα, νίιτι πλεγούρ

Βράζουμε το στάρι, κάνουμε κόλλυβα, τα απλώνουμε και ξεραίνονται στον ήλιο, τα αλέθουμε στο χερόμυλο, τα γυρίζουμε (και) γίνεται το πληγούρι.