Διάλεκτος: Καραμανλίδικα - Λέξη: γουπέ

γουπέ

Διάλεκτος: Καραμανλίδικα / Ευρύτερη περιοχή: Καππαδοκία / Τόπος που μιλείται: Μιστί Καππαδοκίας

Μετάφραση

τρούλλος

Επεξήγηση

Πληθ. γουπέια