Διάλεκτος: Καραμανλίδικα - Λέξη: καλάι

καλάι

Διάλεκτος: Καραμανλίδικα / Ευρύτερη περιοχή: Καππαδοκία / Τόπος που μιλείται: Μιστί Καππαδοκίας

Μετάφραση

καλάθι

Σχόλια

Πληθ. καλάγια