Διάλεκτος: Καραμανλίδικα - Λέξη: ζένου

ζένου

Διάλεκτος: Καραμανλίδικα / Ευρύτερη περιοχή: Καππαδοκία / Τόπος που μιλείται: Μιστί Καππαδοκίας

Μετάφραση

βράζω

Εκφράσεις, Παροιμίες, Γνωμικά

Ζένουμ' ντού γάλα, κονώνουμ' ντου στου τσουτσί, βάλλουμ' μαγιά, νίιτι όξινου γάλα

Βράζουμε το γάλα, το αδειάζουμε στο πήλινο σκεύος, βάζουμε μαγιά, γίνεται ξυνόγαλο