Διάλεκτος: Καραμανλίδικα - Λέξη: βορίζου

βορίζου

Διάλεκτος: Καραμανλίδικα / Ευρύτερη περιοχή: Καππαδοκία / Τόπος που μιλείται: Μιστί Καππαδοκίας

Μετάφραση

λιχνίζω

Επεξήγηση

με το βόρισμα ξεχωρίζεται ο καρπός του σταριού από τη φλούδα του