Διάλεκτος: Καραμανλίδικα - Λέξη: κεπέτσ'

κεπέτσ'

Διάλεκτος: Καραμανλίδικα / Ευρύτερη περιοχή: Καππαδοκία / Τόπος που μιλείται: Μιστί Καππαδοκίας

Μετάφραση

φλούδα