Διάλεκτος: Καραμανλίδικα - Λέξη: γάμα

γάμα

Διάλεκτος: Καραμανλίδικα / Ευρύτερη περιοχή: Καππαδοκία / Τόπος που μιλείται: Μιστί Καππαδοκίας

Μετάφραση

μαχαίρι

Επεξήγηση

Ουδ. (ντού γάμα). Πληθ. ντά γάμα. Μάλλον από το κάμα.

Εκφράσεις, Παροιμίες, Γνωμικά

ντυό στομάτ' γάμα

δίκοπο μαχαίρι