Διάλεκτος: Καραμανλίδικα - Λέξη: τεΰρα

τεΰρα

Διάλεκτος: Καραμανλίδικα / Ευρύτερη περιοχή: Καππαδοκία / Τόπος που μιλείται: Μιστί Καππαδοκίας

Μετάφραση

θυρίδα

Επεξήγηση

Σημαίνει μικρό ραφάκι, θυρίδα. Πληθ. τεΰρες.