Διάλεκτος: Καραμανλίδικα - Λέξη: χιόμα

χιόμα

Διάλεκτος: Καραμανλίδικα / Ευρύτερη περιοχή: Καππαδοκία / Τόπος που μιλείται: Μιστί Καππαδοκίας

Επεξήγηση

το σίδερο ανάμεσα στις δύο πέτρες του χειρόμυλου. Στην Ελλάδα ονομαζόταν συνήθως χελιδόνα ή χιλιόνα.