Διάλεκτος: Καραμανλίδικα - Λέξη: τσιμπίι

τσιμπίι

Διάλεκτος: Καραμανλίδικα / Ευρύτερη περιοχή: Καππαδοκία / Τόπος που μιλείται: Μιστί Καππαδοκίας

Μετάφραση

πηρούνι

Επεξήγηση

Πλυθ. τσιμπία