Διάλεκτος: Καραμανλίδικα - Λέξη: κόπιρ'

κόπιρ'

Διάλεκτος: Καραμανλίδικα / Ευρύτερη περιοχή: Καππαδοκία / Τόπος που μιλείται: Μιστί Καππαδοκίας

Μετάφραση

κοπριά

Σχόλια

λέγεται και κοπιριά