Διάλεκτος: Καραμανλίδικα - Λέξη: λονί

λονί

Διάλεκτος: Καραμανλίδικα / Ευρύτερη περιοχή: Καππαδοκία / Τόπος που μιλείται: Μιστί Καππαδοκίας

Μετάφραση

στάμνα

Επεξήγηση

είδος στάμνας για νερό