Διάλεκτος: Καραμανλίδικα - Λέξη: λαήν'

λαήν'

Διάλεκτος: Καραμανλίδικα / Ευρύτερη περιοχή: Καππαδοκία / Τόπος που μιλείται: Μιστί Καππαδοκίας

Μετάφραση

λαγήνι

Επεξήγηση

πήλινη στάμνα για νερό

Σχόλια

Λέγεται και ντεστί.