Διάλεκτος: Καραμανλίδικα - Λέξη: τσεμτσέ

τσεμτσέ

Διάλεκτος: Καραμανλίδικα / Ευρύτερη περιοχή: Καππαδοκία / Τόπος που μιλείται: Μιστί Καππαδοκίας

Μετάφραση

γουδοχέρι

Επεξήγηση

Μακρύ γουδοχέρι. Λέγεται και τσαμτσά. Τουρκ. çemçe (κουτάλα)

Εκφράσεις, Παροιμίες, Γνωμικά

Έπαρ ντου τσεμτσέ τσί κουπάντσι ντά φακούϊα να φάμ'

Πάρε το τσεμτσέ και κοπάνησε (λιώσε) τις φακές για να φάμε