Διάλεκτος: Καραμανλίδικα - Λέξη: νισά

νισά

Διάλεκτος: Καραμανλίδικα / Ευρύτερη περιοχή: Καππαδοκία / Τόπος που μιλείται: Μιστί Καππαδοκίας

Μετάφραση

φωτιά

Επεξήγηση

πληθ. νισές.

Εκφράσεις, Παροιμίες, Γνωμικά

Ήψαμ αποκιριάς νισά στου γεσίτς απάνω, να φκαλήνουμ' ντου στάχτ'

Ανάψαμε φωτιά της αποκριάς επάνω στο κατώφλι, να σκουπίσουμε και να πετάξουμε την στάχτη.

φύσα να γήψει νισά να ποίκουμ' ντού γατούχ, μετά βγήνουμ' ντου

φύσα να ανάψει η φωτιά για να κάνουμε το φαγητό, μετά θα τη σβήσουμε