Διάλεκτος: Καραμανλίδικα - Λέξη: παχίρ'

παχίρ'

Διάλεκτος: Καραμανλίδικα / Ευρύτερη περιοχή: Καππαδοκία / Τόπος που μιλείται: Μιστί Καππαδοκίας

Επεξήγηση

Χάλκινο σκεύος μαγειρικής. Πληθ. παχίρια.

Σχόλια

μάλλον από το τουρκ. bakır (=χαλκός), που υπάρχει και ως "μπακίρι" σε διάφορες ελληνικές διαλέκτους.