Διάλεκτος: Καραμανλίδικα - Λέξη: τσακμεντζέ

τσακμεντζέ

Διάλεκτος: Καραμανλίδικα / Ευρύτερη περιοχή: Καππαδοκία / Τόπος που μιλείται: Μιστί Καππαδοκίας

Επεξήγηση

συρτάρι για χρήματα και τιμαλφή