Διάλεκτος: Καραμανλίδικα - Λέξη: σεντίρι

σεντίρι

Διάλεκτος: Καραμανλίδικα / Ευρύτερη περιοχή: Καππαδοκία / Τόπος που μιλείται: Μιστί Καππαδοκίας

Επεξήγηση

χτιστό χαμηλό πεζούλι για να κάθονται