Διάλεκτος: Καραμανλίδικα - Λέξη: κοκκινικό

κοκκινικό

Διάλεκτος: Καραμανλίδικα / Ευρύτερη περιοχή: Καππαδοκία / Τόπος που μιλείται: Μιστί Καππαδοκίας

Μετάφραση

κόκκινος

Επεξήγηση

άκλιτος τύπος, σημαίνει κόκκινος, -η, -ο, -οι, -ες, -α