Διάλεκτος: Παλατιτσιώτικα - Λέξη: γκάρλιαξα

γκάρλιαξα

Διάλεκτος: Παλατιτσιώτικα / Ευρύτερη περιοχή: Μακεδονία / Τόπος που μιλείται: Παλατίτσια Ημαθίας

Μετάφραση

ούρλιαξα - φώναξα δυνατά

Επεξήγηση

Σημαίνει φώναξα δυνατά από κάποια σημαντική αιτία. Λέμε για παράδειγμα, γκάρλιαξα απ'τη δίψα, όταν μετά από πολλή ώρα πιούμε νερό και σβήσουμε τη δίψα μας! Επίσης λέμε: Εεε ηρέμησε, τι γκαρλιάζεις σαν το γμάρι..