Διάλεκτος: Καραμανλίδικα - Λέξη: ορνιϊού τσιλιά

ορνιϊού τσιλιά

Διάλεκτος: Καραμανλίδικα / Ευρύτερη περιοχή: Καππαδοκία / Τόπος που μιλείται: Μιστί Καππαδοκίας

Μετάφραση

κουτσουλιά