Διάλεκτος: Καραμανλίδικα - Λέξη: καψημιώνα

καψημιώνα

Διάλεκτος: Καραμανλίδικα / Ευρύτερη περιοχή: Καππαδοκία / Τόπος που μιλείται: Μιστί Καππαδοκίας

Επεξήγηση

αποθήκη καυσίμων υλών (π.χ. ξύλα για την σόμπα).