Διάλεκτος: Σαμοθρακίτικα - Λέξη: κιικούτ

κιικούτ

Διάλεκτος: Σαμοθρακίτικα / Ευρύτερη περιοχή: Θράκη / Τόπος που μιλείται:

Επεξήγηση

σιτάρι σπασμένο στο χειρόμυλο.