Διάλεκτος: Σαμοθρακίτικα - Λέξη: ζιβλουγιατοί

ζιβλουγιατοί

Διάλεκτος: Σαμοθρακίτικα / Ευρύτερη περιοχή: Θράκη / Τόπος που μιλείται:

Μετάφραση

γεωργοί

Σχόλια

προφανώς παραφθορά του "ζευγολάτες" {>"ζευγάδες"} (από το ζεύγος βοών+ελαύνω, εξ ου το συνθετικό -ηλάτης, όπως αμαξηλάτης, στρατηλάτης, ιχνηλάτης)